Hạnh Thịnh

Hạnh Thịnh

@Hanhbkns
Tôi là Thịnh Hạnh, hiện đang là CEO của BKNS. Tôi sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ công nghệ thông tin và giải pháp mạng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Hà Nội, Việt nam
0 Collections 0 Followers 4 Following

No items found